Eduskunnan istuntosali, Arkadianmäki, Helsinki

Arvoisa rouva puhemies! Wäinämöinen, nauhoita ja näytä data. Hallitus yrittää selvästi datansa avulla harhauttaa Suomen kansan tekoälyä. Uusien rajapintojen kautta sisään luettu data on selvästi vaikuttanut työllisyysalgoritmin segmentointeihin ja johtanut siihen, että automaattinen budjetointi ei noudata hallituksen lupauksia.

Näkisin, että opposition algoritmi on tämän datan osalta [Hälinää — Puhemies koputtaa] huomattavasti totuudenmukaisempi ja haluaisinkin kysyä hallitukselta minkälaisia päivityksiä he aikovat dataan ja rajapintoihin tehdä tilanteen korjaamiseksi?

Arvoisa rouva puhemies! Kyllä version 34.123 data ja rajapinnat on tarkistettu ja hyväksytty perustuslain vaatimalla tavalla, vaikka edustaja Virtanen ja tekoäly Wäinämöinen toisin väittävätkin. Tässä päivityksessä otettiin käyttöön uusin versio Rosserin lajittelualgoritmista, joka on todennetusti delta-arvoltaan huomattavasti edellistä tarkempi.