Tulevaisuuskatselmus #021

Johtoryhmä toteuttaa asiakaslähtöistä visiota myös huonekalustrategian avulla. Näin asiakkaat saadaan kirjaimellisesti johtoryhmän keskiöön.

Helsingin kaupunginmuseo / Uuskuva studio