Tulevaisuuskatselmus #024

Kansalaiset ovat lähteneet sankoin joukoin osoittamaan mieltään tekoälyä vastaan. Varsinkin tekoälyn ihmisille keksimät haukkumanimet, kuten vähädatainen lihaäly, happiriippuvainen nisäkäs ja tunteileva solusäkki ovat herättäneet pahaa verta ja saaneet ihmiset marssimaan atomien tasa-arvon puolesta.

Helsingin kaupunginmuseo / Rista Eeva SER