Tulevaisuuskatselmus #027

“Lopullinen transformaatio poistaa muutosvastarinnan, siilot ja organisaation kitkan. Täydellinen ketteryys syntyy kun poistetaan ihmiset”, kertoo 100 prosenttisesti robotisoidun yrityksen pääjohtaja hiljaisessa toimistossaan.

Helsingin kaupunginmuseo / Pietinen